Informācija presei Jaunumi
depo skice

Nodrošinājuma valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) pārtraukusi sadarbību ar būvniecības uzņēmumu SIA "ZENG" (turpmāk – būvkomersants), pamatojoties uz to, ka būvkomersants jau ilgstoši nespēj izpildīt uzņemtās līgumsaistības četros no astoņiem topošajiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) depo. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, Aģentūra ir uzsākusi darbu pie jaunas iepirkuma procedūras ierosināšanas būvniecības darbu pabeigšanai VUGD depo projektu īstenošanai Kandavā, Saulkrastos, Aizputē un Rūjienā.

Aģentūra par pieņemto lēmumu būvkomersantu informēja 2023. gada 22. decembrī, nosūtot paziņojumu par līguma uzteikumu. Jau vairākus mēnešus Aģentūra saņēmusi no būvkomersanta dažādus attaisnojumus, kādēļ būvniecību četros objektos (Kandavā, Saulkrastos, Aizputē un Rūjienā) nav iespējams pabeigt. Ņemot vērā, ka situācija ilgstoši nemainās un būvniecības procesā nav redzama progresa, pieņemts lēmums lauzt līgumu.

Šobrīd Aģentūra ir uzsākusi iepirkumu procedūras, lai nodrošinātu nepabeigto būvju drošību un saglabātību. Aģentūra, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir uzsākusi darbu pie jaunas iepirkuma procedūras ierosināšanas būvniecības darbu pabeigšanai VUGD depo projektu īstenošanai Kandavā, Saulkrastos, Aizputē un Rūjienā.

Līgums ar SIA "ZENG" tika noslēgts 2021. gada 30. jūlijā. Būvkomersants apņēmās uzbūvēt četrus no astoņiem objektiem par kopējo summu 7 383 844, 05 euro, ar pievienotās vērtības nodokli. Uz šo brīdi objekti ir pabeigti par 74,91%. Būvkomersantam ir piemērots līgumsods par darbu izpildes nokavējumu.