Foto Informācija presei Jaunumi
2023. gada kopsavilkuma titullapa
NĪPD atskaite

Nodrošinājuma valsts aģentūras Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas departamentā ietilpst sešas reģionālās īpašumu pārvaldīšanas nodaļas un viena nodaļa, kas rūpējas par inženiertehniskajiem jautājumiem. Šo struktūrvienību viens no uzdevumiem ir rūpēties par Iekšlietu ministrijas valdījumā esošo ēku apsaimniekošanu, sekot līdzi to tehniskajam stāvoklim un plānot atjaunošanas darbus.

2023. gada laikā reģionālās nodaļas saņēmušas 6 072 pieteikumus par dažādiem defektiem ar ko saskārušies īpašumu lietotāji (IeM pakļautībā esošās iestādes, piemēram, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts robežsardze u.c.). Visvairāk pieteikumu (4 073) saņemti par defektiem, kas nav uzskatāmi par avārijas situāciju, piemēram, durvju un logu remontdarbi, grīdu atjaunošana u.c. līdzīga tipa bojājumiem.

Visvairāk pieteikumus 2023. gada laikā saņēmusi Rīgas valstspilsētas īpašumu pārvaldīšanas nodaļa (1 908), savukārt, vismazāk – Kurzemes īpašumu pārvaldīšanas nodaļa (648). Gada griezumā Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas departamentam izdevies atrisināt 96,99% no visiem pieteikumiem.

Iepirkumu kopsavilkuma statistika

Nodrošinājuma valsts aģentūras Iepirkumu pārvaldes pienākumos ietilpst decentralizēto iepirkumu veikšana un centralizēto iepirkumu veikšana visam iekšlietu resoram.

2023. gada laikā veiktas 50 decentralizētās un 89 centralizētās iepirkumu procedūras. Gada laikā pieņemti lēmumi 87 iepirkumu procedūrās, par kopējo summu vairāk nekā 80 miljoni eiro.

Kā lielākos centralizētos iepirkumus var minēt katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecību (22,23 miljoni eiro bez PVN un 19,67 miljoni eiro bez PVN),  elektroenerģijas piegāde IeM padotības iestādēm uz gadu (12,06 miljoni eiro bez PVN) un ēku pārbūve Stabu ielā un Bruņinieku ielā (4,92 miljoni eiro bez PVN).

konfiscētie auto 2023. gadā statistika

Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Izņemto lietu pārvaldes Transportlīdzekļu nodaļa ikdienā pārvalda piecus stāvlaukumus – Rīgā, Kuldīgā, Ludzā, Madonā un Valmierā.

2023. gada laikā vienlaicīgi stāvlaukumos izvietoti vidēji 733 transportlīdzekļi. Tie nodoti glabāšanai aģentūrā kriminālprocesu un administratīvo pārkāpumu procesu ietvaros, lai tos pēc iestādes lēmuma  konfiscētu, atgrieztu īpašniekam, realizētu vai iznīcinātu.

Liela daļa no aģentūras stāvlaukumos uzglabātajiem transportlīdzekļiem 2023. gada laikā bija tā saucamās dzērājšoferu automašīnas, jeb auto, kas nodoti glabāšanai par braukšanu alkohola reibumā (virs 1.5 promilēm) vai citu apreibinošo vielu ietekmē. 2023. gadā konfiscēti 697 transportlīdzekļi.

2023. gadā, sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu, Ukrainas atbalsta pasākumu ietvaros biedrībai  “Agendum” nodoti  292 konfiscētie transportlīdzekļi.

Izņemto lietu statistika par 2023. gadu

Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Izņemto lietu pārvaldes Izņemto lietu nodaļa ikdienā nodarbojas ar lietisko pierādījumu (arestētās mantas) un izņemtās mantas pārņemšanu, iznīcināšanu, realizāciju un virtuālo valūtu.

2023. gada laikā aģentūra izpildījusi 915 iestāžu lēmumus saistībā ar lietisko pierādījumu un izņemtās mantas pārņemšanu un 660 iestāžu lēmumus saistībā ar lietisko pierādījumu un izņemtās mantas iznīcināšanu.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem pagājušā gadā bija sankcionētās mantas pārņemšana, glabāšana un realizācija.  Tika pārņemtas 104 sankciju kravas ar kopējo apjomu – 1 616 098 kilogrami, jeb 3 850 kubikmetri.

2023. gada laikā notikušas arī astoņas virtuālo valūtu realizācijas, valsts budžetam iegūstot 1 548 551 EUR.