Informācija presei Jaunumi
Ramona Innusa

Trešdien, 2.jūnijā, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens par Nodrošinājuma valsts aģentūras direktori iecēla ilggadēju Iekšlietu ministrijas Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta darbinieci Ramonu Innusu.

Ģirģens: “Ir svarīgi, ka nozarei nozīmīgu  infrastruktūras attīstības un tehniskās kapacitātes stiprināšanas projektu realizāciju varēs turpināt Ramona Innusa, kura ir bijusi iesaistīta  Iekšlietu dienestu prioritāro iniciatīvu virzīšanai un  apstiprināšanai jau no Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027.gadam izstrādes sākuma.

Jaunieceltajai direktorei ir pieredze darbā valsts pārvaldē kopš 1998.gada darbā ar Eiropas Savienības finanšu instrumentiem, kā arī Ekonomikas ministrijas padotībā esošajā aģentūrā “Mājokļu aģentūra” jeb vēlāk “Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūra”. Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta ietvaros izveidota profesionālā pieredze būvniecības un mājokļu monitoringa jomā, kā arī energoefektivitātes standartu un energoauditu prasību izstrādē. Ramona Innusa darbu iekšlietu ministrijā uzsāka jau 2009. gadā Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta komandā, piesaistot un ieviešot Eiropas Savienības iekšlietu fondu programmas ES prasību ieviešanai un attīstības veicināšanai iekšlietu nozarē.

Jau šobrīd ir uzsākti  un tuvākajiem gadiem ierosināti daudzi iekšlietu attīstības projekti, kas paredz būtiski uzlabot iekšlietu dienestu infrastruktūru un darbības efektivitāti.

Pagājušajā nedēļā  noslēdzies atklāts konkurss jaunu, modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)  depo  būvniecībai, kas paredzēta dažādās Latvijas vietās, tādējādi nākotnē nodrošinot reaģētspēju uz izsaukumiem, paaugstinot drošību un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem reģionos, kā arī nodrošinot ugunsdzēsējiem glābējiem atbilstošus un mūsdienīgus darba apstākļus.

Papildus iniciatīvām un projektiem infrastruktūras uzlabošanā un tehniskās kapacitātes stiprināšanā, nākamā perioda Eiropas Savienības Eiropas reģionālā un attīstības fonda un Iekšējās drošības fonda ietvaros ieplānotas investīcijas arī iekšlietu profesionālo izglītības iestāžu modernizācijai, ar mērķi palielināt iekšlietu dienestu profesionālās izglītības pievilcību un dienestos piesaistāmo jauno darbinieku profesionalitāti.

Jau ziņots, ka uz Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora vietu bija izsludināts konkurss, taču konkurss noslēdzās bez rezultāta.