Informācija presei Jaunumi
Kolektīvs

Ceturtdien, 12.maijā, aizvadīts Nodrošinājuma valsts aģentūras svinīgais apbalvošanas pasākums par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai.

Aģentūras nodarbinātajiem tika pasniegtas Iekšlietu ministrijas Pateicības, Goda raksti, Sudraba Goda zīme, kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras Pateicības un Atzinības raksti. Apbalvojumus pasniedza Valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire un aģentūras direktore Ramona Innusa.

Ar Iekšlietu ministrijas Sudraba Goda zīmi apbalvoja:

 • Aivaru RUBINU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu un bruņojuma departamenta Bruņojuma nodaļas bruņojuma inspektoru.

Ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu apbalvoja:

 • Jāni VONDU, Nodrošinājuma valsts aģentūras direktora vietnieku, Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta vadītāju;
 • Alīnu BOGDANOVU-UZKLIŅĢI, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāju;
 • Valteru JAUNDŽEIKARU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu un bruņojuma departamenta Bruņojuma nodaļas vadītāju;
 • Laiju DOVGUŠKO, Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Izņemto lietu pārvaldes Transportlīdzekļu nodaļas vadītāju;
 • Vitu SMILTENIECI, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsulti.

Ar Iekšlietu ministrijas Pateicību apbalvoja:

 • Jāni NEBARU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Resursu pārvaldes vadītāju;
 • Beatu KOVAĻENKO, Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Izņemto lietu nodaļas vecāko referenti;
 • Lindu GAILI, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu nodaļas vecāko referenti.

Ar Nodrošinājuma valsts aģentūras Atzinības rakstu apbalvoja:

 • Raivi MĀLIJU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Izņemto lietu pārvaldes vadītāju;
 • Alīnu ROGOZINU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Izņemto lietu pārvaldes Izņemto lietu nodaļas vadītāju;
 • Jāni BRAMBATU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsultu;
 • Elīnu KADAŠU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juristi;
 • Sniedzīti PODGAISKU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juristi;
 • Aivaru GAVARU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Īpašumu un bruņojuma departamenta Infrastruktūras attīstības nodaļas vecāko referentu;
 • Gati AVOTIŅU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Finanšu un grāmatvedības pārvaldes Finanšu nodaļas finansistu;
 • Aiju GUSARI, Nodrošinājuma valsts aģentūras kvalitātes un risku vadītāju.

Ar Nodrošinājuma valsts aģentūras Pateicību apbalvoja:

 • Natāliju ĶĪSI, Nodrošinājuma valsts aģentūras Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Izņemto lietu pārvaldes Izņemto lietu nodaļas vecāko referenti;
 • Ināru KRASOVSKU, Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvi-juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas juristi.

Vēlreiz sirsnīgi sveicam kolēģus ar apbalvojumiem!