Transportlīdzekļu realizācija

Datums, kad izsludināta realizācija: 31.05.2023

Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 07.06.2023. plkst. 09:05