Transportlīdzekļu realizācija

Datums, kad izsludināta realizācija: 24.05.2023

Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 31.05.2023. plkst. 09:05