Transportlīdzekļu realizācija

Datums, kad izsludināta realizācija: 21.09.2022

Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 28.09.2022. plkst. 09:05