Transportlīdzekļu realizācija

Datums, kad izsludināta realizācija: 22.11.2023

Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 29.11.2023. plkst. 09:05