Mantas realizācija

Datums, kad izsludināta realizācija: 12.05.2023. Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 18.05.2023., plkst.10.00