Mantas realizācija

Datums, kad izsludināta realizācija: 02.06.2023. Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 08.06.2023, plkst.10.00

Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums