Mantas realizācija

Izsoles sākums: 18.05.2023., plkst.13.00. Izsoles noslēgums: 19.06.2023., plkst.13.00

Izsole atzīta par nenotikušu, ievērojot to, ka nav autorizēts neviens dalībnieks.

Elektronisko izsoļu vietne (ta.gov.lv)