Transportlīdzekļu realizācija

Datums, kad izsludināta realizācija: 08.09.2022

Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 14.09.2022. plkst. 09:05

Netika saņemts neviens finanšu piedāvājums.