Nr.34.ENŽ-12922, Nr. 15550008714921 4304,  Nr. 15550006849721 1302 , Nr.15550000900420 ENŽ-17916, Nr.15550000900320 17842, Nr. 15550007337521 2299, Nr. ENŽ-3503 1047.

Datums, kad publicēts paziņojums: 30.04.2021.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2021.

Iznīcināšanas vieta: SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 10:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 413 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums 27.04.2021. Nr.353 „Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14947, AL-14996, AL-14997, AL-14998, AL-14999, AL-15002, AL-15003”

Iznīcināšanas objekts:

AL-14947

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.L14-0920417, lēmumā minēts ar cigaretēm - 1 gab.

AL 14996

Cigaretes, kas iepakotas drošības maisā – 1 iepak.

AL-14997

Cigaretes NZ gold ar baltkrievijas akcīzes markām - 10 pac.

AL-14998

Drošības maiss Nr.03583069, lēmumā norādīts ar 10 cigarešu paciņām – 1              gab.

AL-14999

Drošības maiss Nr.003583084, lēmumā norādīts ar 10 cigarešu paciņām – 1 gab.

AL-15002

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.H17-0481242, lēmumā norādīts ar 8 cigarešu paciņām – 1 gab.

AL-15003

Drošības iepakojums ar Nr.15196682-lēmumā minēts ar cigaretēm – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols tālrunis: 67241668.