Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums: 01.04.2021.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.04.2021.

Iznīcināšanas vieta: Stacijas ielā 46, Ludzā, plkst. 09.00

Pamatojums: Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 413 “Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums “Par izņemtās mantas iznīcināšanu AL-14979, AL-14980, AL-14981, AL-14982, AL-14983, AL-14984, AL-14985, AL-14986, AL-14987”.

Iznīcināšanas objekts:

AL-14979

Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme Nr. D18-0087026 – 1 gab.

AL-14980

Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme Nr. D18-0087020 – 1 gab.

AL-14981

Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme Nr. D18-0087017 – 1 gab.

AL-14982

Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme Nr. D18-0087024 – 1 gab.

AL-14983

Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme Nr. D18-0087019 – 1 gab.

AL-14984

Apzīmogots iepakojums ar pudelēm pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme Nr. D18-0087022 – 1 gab.

AL-14985

Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme Nr. D18-0087025 – 1 gab.

AL-14986

Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme Nr. D18-0087023 – 1 gab.

AL-14987

Apzīmogots iepakojums ar pudeli pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme Nr. D18-0087021 – 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots, tālrunis: 27894778.