Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 15.10.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 30.10.2020., plkst.09.00

Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-10096”

Iznīcināšanas objekts:

KL-10096

1. Apzīmogota 20 l tilpuma stikla pudele ar šķidrumu. Drošības uzlīme Nr.D18-0042792 - 1 gab.

2. Apzīmogotas 10 l tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu. Drošības uzlīmes no Nr.D18-0042800 līdz Nr.D18-0042803  - 4 gab.

3. Apzīmogotas 5 l tilpuma plastmasas pudeles ar šķidrumu. Drošības uzlīmes no Nr.D18-0042793 līdz Nr.D18-0042799 - 7 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778