Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 27.01.2023.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.02.2023.

Iznīcināšanas vieta – SIA „Getliņi EKO” atkritumu poligons „Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads plkst. 09.30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1025 “Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras  rīkojums “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-12015”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-12015

     Dažāda veida aizzīmogoti iepakojumi (lēmumā minēts ar  cigaretēm) – 5 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta (turpmāk –  Departaments) Resursu pārvaldes Tehniskā atbalsta nodaļas uzskaitvedis Kaspars Kols, tālrunis: 67241668, 25618716.