Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 06.04.2021.

Datums, kad notiks iznīcināšana:  09.04.2021.

Iznīcināšanas vieta – Piedrujas iela 20, Rīga, plkst.08.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-10578’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

  1. Kartona kaste, kas aizlīmēta ar drošības uzlīmi, lēmumā norādīts ar 5 gab. plastmasas pudelēm ar šķidruma atlikumiem – 1 gab.,
  2. Ar drošības uzlīmi aizlīmēta alumīnija kanna, lēmumā norādīts ar šķidrumu – 1 gab.,
  3. Ar drošības uzlīmēm aizlīmētas 5 litru tilpuma kannas, lēmumā norādīts ar šķidrumu – 4 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis U.Liepiņš, tālrunis: 67241668.