Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 27.01.2023.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.02.2023.

Iznīcināšanas vieta – SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons “Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 11:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 “Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras  rīkojums “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-11489”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-11489

      Aplīmēts iepakojums (lēmumā minēts ar cigaretēm) – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Resursu pārvaldes Tehniskā atbalsta nodaļas Ludzas uzskaitvedis uzskaitvedis K. Dembovskis, tālrunis: 28710633.