Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 31.05.2023.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.06.2023.

Iznīcināšanas vieta – SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons “Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 10:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 “Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras  rīkojumu Nr. 635 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-12973”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-12973

      Aizzīmogoti iepakojumi (lēmumā minēts ar cigaretēm) drošības uzlīmes SECURITY SEAL no Nr.A18 0117506 līdz Nr.A18 0117510 un Nr. I14 0091537 līdz Nr. I14 0091542– 11 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Resursu pārvaldes Tehniskā atbalsta nodaļas Ludzas uzskaitvedis K. Dembovskis, tālrunis: 28710633.