Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 31.05.2023.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.06.2023.

Iznīcināšanas vieta – SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons “Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 10:30

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 “Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras  rīkojumu Nr. 634 “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-12904”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-12904

      Aizzīmogots iepakojums (lēmumā minēts ar dažādu marku cigaretēm) drošības uzlīmes Nr. D180191151 – 1 gab.

Kontaktpersona – Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Resursu pārvaldes Tehniskā atbalsta nodaļas Ludzas uzskaitvedis K. Dembovskis, tālrunis: 28710633.