Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 27.01.2023.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.02.2023.

Iznīcināšanas vieta – SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons “Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 11:00

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 “Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras  rīkojums “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-12395”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-12395

Aizzīmogoti iepakojumi (lēmumā minēts ar dažādu marku cigaretēm) ar drošības uzlīmēm no Nr.MA-186352 līdz Nr.MA-186358 - 7 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Resursu pārvaldes Tehniskā atbalsta nodaļas Ludzas sektora uzskaitvedis K. Dembovskis, tālrunis: 28710633.