Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 01.06.2023.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 06.06.2023.

Iznīcināšanas vieta –  SIA “ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons “Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, plkst. 10:30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 “Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojumu “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-13059”.

Iznīcināšanas objekts:

KL-13059

1

Aizzīmogots iepakojums (lēmumā minēts ar metāla plāksni un trim magnētiem) -  drošībās uzlīmi MA-213063

1

Kontaktpersona – Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Resursu pārvaldes

 Tehniskā atbalsta nodaļas Ludzas sektora uzskaitvedis K. Dembovskis tālrunis 28710633.