Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu:

Datums, kad notiks iznīcināšana: 2020.gada 27.oktobrī, plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta – SIA “Getliņi EKO”.

Pamatojums:

Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” , kā arī Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums “Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-9745”.

Iznīcināšanas objekts:

Tabakas augu lapu fragmenti iepakojumos ar drošības uzlīmi (132.iepakojumi).

Kontaktpersona: Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols, 25618716.