Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums: 02.06.2023. 
Datums, kad notiks iznīcināšana: 08.06.2023. plkst. 12:00. 
Iznīcināšanas vieta –
Celtniecības ielā 20, Līvāni, LV-5316
Pamatojums: Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 03.02.2022 rīkojums Nr.112 „Par pastāvīgās transportlīdzekļu realizācijas komisijas apstiprināšanu”. 


Iznīcināšanas objekts: Transportlīdzeklis BMW 530 ar reģistrācijas numuru HE 5952, transportlīdzeklis Suzuki GSX R1000 bez v/n.
Kontaktpersona: Izņemto lietu un resursu pārvaldības departamenta Resursu pārvaldes Tehniskā atbalsta nodaļas uzskaitvedis
K.Dembovskis, tālrunis: 65703839.