Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 30.04.2021.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 07.05.2021. plkst.10.00

Iznīcināšanas vieta – SIA“Getliņi EKO” atkritumu poligons “Getliņi”, Rumbula, Stopiņu novads

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-10363, KL-10616, KL-10619”

Iznīcināšanas objekts:

                                                                                                                                             

KL-10363

Iepakojums ar drošības uzlīmi Nr.J15-0422053, lēmumā minēts ar cigaretēm – 1 gab.

KL-10616

Cigarešu iepakojumi, kas aizlīmēti ar drošības uzlīmēm-lēmumā minēts ar cigaretēm - 2 gab.

KL-10619

Iepakojums ar cigaretēm, kas nozīmogots ar Muitas drošības uzlīmi Nr. MA-177388 - 1 gab.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas uzskaitvedis K.Kols tālr. 67241668, 25618716.