Izņemtās mantas iznīcināšana
Paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu kriminālprocesos Nr.11261087118, Nr.11310060618, Nr.11310015318

Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 08.01.2019.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 11.01.2019. plkst. 09:00

Iznīcināšanas vieta– Rīga, Piedrujas iela 20

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr. 1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras 2018.gada 21. decembra rīkojumi Nr. 1395, Nr.1396 un Nr.1397 „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-8838, KL-8837, KL-8866”

Iznīcināšanas objekts:

1 gab. Iepakojums pēc eksperta atzinuma Nr.1801716,

3 gab. plastmasas mucas, kas ir aizzīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, kurās atrodas šķidrums, 3 gab. alkohola izgatavošanas rīki ar šļūtenēm,

1 gab. alkoholisko dzērienu tvaicējamais aparāts,

10 gab. dažāda tilpuma plastmasas kannas ar šķidrumu, kas ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm, 1 gab. iepakojums, kas ir aizzīmogots ar Security Seal uzlīmi,

10 gab. 1 l. tilp. plastmasas pudeles ar šķidruma atliekām,

3 gab. dažāda tilpuma plastmasas kannas, kurās atrodas šķidrums, un kas ir nozīmogotas ar Security Seal uzlīmēm no Nr. L140693541 līdz L140693543

Kontaktpersona – Izņemto lietu, piedziņas un materiālās apgādes departamenta Izņemto lietu nodaļas uzskaitvedis R.Planārs, tālrunis: 67241668.