Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu:22.02.2021.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 02.03.2021. plkst.9.00

Iznīcināšanas vieta – Stacijas ielā 46, Ludzā

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-10205, KL-10437”

 

Iznīcināšanas objekts:                                                                                                         

KL-10205

Kandžas izgatavošanas aparāts - 1 gab.

 

KL-10437

Apzīmogotas kannas ar šķidrumu. Drošības uzlīmes no Nr.A18-0466946 līdz Nr.A18-0466948 - 3 gab.

Apzīmogoti iepakojumi ar pudelēm ar šķidruma atlikumiem pēc ekspertīzes. Drošības uzlīme Nr.D18-0086942 un Nr.D18-0086943 - 2 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778