Datums, kad publicēts paziņojums par lietiskā pierādījuma iznīcināšanu: 10.02.2021.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 17.02.2021

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā plkst.11.30.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-10408, KL-10409, KL-10410, KL-10419’’.

 

Iznīcināšanas objekts:

  1. Kriminālprocesā  Nr.15840001821 (KL-10408)

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Drošības uzlīme MA-132261 – 1 gab.

 

  1. Kriminālprocesā  Nr.11824000421 (KL-10409)

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Drošības uzlīmes no Nr. E17-1696598 līdz Nr.E17-1696607 – 10 gab.

 

  1. Kriminālprocesā  Nr.15840000121 (KL-10410)

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Drošības uzlīme MA-133301 – 1 gab.

 

  1. Kriminālprocesā  Nr.11903017420 (KL-10419)

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Drošības uzlīmēm Nr.L14-0847678, Nr.G20-0404713, Nr.G20-0404715, Nr.L14-0847680, Nr.G20-0404717, Nr.L14-0847681, Nr.G20-0404721, Nr.L14-0847682, Nr.G20-0404719 – 5 gab.

 

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778