Izņemtās mantas iznīcināšana

Datums, kad publicēts paziņojums par lietisko pierādījumu iznīcināšanu: 16.10.2020.

Datums, kad notiks iznīcināšana: 22.10.2020. plkst.11:00.

Iznīcināšanas vieta – SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Križevņiki”, Križevņiki 2, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.

Pamatojums: Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1025 „Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” un Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkojums Nr. „Par lietisko pierādījumu iznīcināšanu KL-10155, KL-10158, KL-10163, KL-10166, KL-10168”.

Iznīcināšanas objekts:                                                                                                         

KL-10155

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Drošības uzlīme MA-132120 - 1 gab.

KL-10158

Apzīmogoti iepakojumi ar cigaretēm. Drošības uzlīmes MA-132124 un MA-132125- 2 gab.

KL-10163

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Drošības uzlīme K12112251; K12112252; K12112254; un K12112255 - 4 gab.

KL-10166

Apzīmogoti iepakojumi ar dažādu marku cigaretēm. Drošības uzlīmes no MA-132131 līdz MA-132141 - 11 gab.

KL-10168

Apzīmogots iepakojums ar cigaretēm. Drošības uzlīme MA-132130 - 1 gab.

 

Kontaktpersona – Izņemto lietu, apsardzes un tehniskā atbalsta departamenta Tehniskā atbalsta un pārņemšanas nodaļas Ludzas sektora vadītājs V.Drobots tel: 27894778