sakaru tornis

Īstenojot Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai projektu Nr. NVA/RPVP/2023/1 "Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana - Metāla torņi un pievedceļi pie torņiem (3. kārta 1.posms)", Daugavas infrastruktūras izbūves kārtā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas (3. kārta) Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbībā ar VAS "Valsts nekustamie īpašumi" plāno aptuveni gada laikā izbūvēt 6 sakaru torņus un pievedceļus. Pirmā torņa un pievedceļa izbūve tiks uzsākta jau šī gada aprīļa beigās.

Projekta Nr. NVA/RPVP/2023/1 kopējais finansējums ir 3 633 924 EUR, tajā skaitā - fonda finansējums 2 725 443 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 908 481 EUR.

Projekta Nr. NVA/RPVP/2023/1 sakaru torņi un pievedceļi ir daļa no viedās valsts ārējās sauszemes robežas uzraudzības sistēmas, kas tiek veidota Latvijas robežas efektīvai aizsardzībai un valsts drošības interešu garantēšanai. Valsts robežapsardzības efektivitātes celšana, nodrošinot situācijai atbilstošus robežapsardzības apstākļus, ir uzskatāma par valsts drošības interešu aizsardzību, novēršot iespējamu valsts apdraudējumu, proti, nekontrolētu migrantu plūsmas pieaugumu uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas. Lai nodrošinātu efektīvu robežapsardzības funkciju, kā tas paredzēts Ārējās sauszemes robežas izbūves infrastruktūras izbūves likumā, ir jāizbūvē atbilstoša infrastruktūra.