Jaunumi
foto

Nodrošinājuma valsts aģentūra aicina pieteikties uz vakanto Administratīvi–juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta

Iepirkumu un realizācijas nodaļas vecākā referenta darbinieka amatu uz noteiktu laiku

 

Prasības amata pretendentiem:

 • augstākā izglītība sociālās un cilvēkresursu zinātnēs, komerczinību un administrēšanas, kā arī tiesību zinātnē;
 • vēlama praktiskā darba pieredze iepirkuma procedūru organizēšanā vismaz viens gads;publisko iepirkumu likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu pārzināšana un to normu praktiska pielietošana;
 • labas latviešu valodas zināšanas (C līmeņa 2.pakāpe), labas iemaņas darbā ar datoru (teicami - MS Word, MS Excel);
 • prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas;
 • prasme precīzi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās un prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • izpratne par valsts pārvaldi un iekšlietu nozari.

 

Amata pamatpienākumi:

 • sagatavot iepirkuma procedūru norisei nepieciešamos dokumentus, veicot iepirkuma komisijas sekretāra pienākumus tajās iepirkuma komisijās, kurās tas uzdots ar nodaļas vadītāja norādījumu, un nodrošināt to saglabātību;
 • koordinēt iepirkuma dokumentācijas izstrādi un pilnveidošanu, sniegt metodiskās konsultācijas aprakstu izstrādē un iekšējo procedūru pilnveidošanā;
 • piedalīties iepirkuma līgumu izstrādē un kontrolēt, vai tiek noslēgti visi iepirkumu plānā paredzētie iepirkuma līgumi;
 • sagatavot administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu un arestētās mantas, tostarp arī transportlīdzekļu, realizācijas komisijas sēžu protokolus;
 • piedalīties konferencēs, semināros un lekcijās, kas saistoši amata pienākumu pildīšanai, patstāvīgi un nepārtraukti pilnveidot savu profesionalitāti.

Piedāvājam:

 • mēnešalgu atbilstoši 9.mēnešalgu grupai un nodarbinātā kategorijai – pārbaudes laikā no 835,- euro līdz 1000,- euro, pēc pārbaudes laika līdz 1190,- euro un sociālās garantijas;
 • darbavietu Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā;
 • pēc viena nostrādāta gada: veselības apdrošināšanu, papildu atvaļinājuma dienas, atvaļinājuma pabalstu;
 • iespēju pilnveidot zināšanas un prasmes apmācībās.

Pieteikuma vēstuli, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) iesniegt līdz 2020.gada 28.oktobrim, Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-2, Rīgā, LV-1026, vai sūtīt uz e–pastu personals@agentura.iem.gov.lv, tālrunis uzziņām 67829081 darbdienās no plkst. 08:00 līdz 16:30. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu pārzinis: Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV 1026, tālrunis 67829046, personals@agentura.iem.gov.lv.