Informācija presei Jaunumi

15. augustā Ministru kabinets piešķīra Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram un Nodrošinājuma valsts aģentūrai 13 509 eiro no  līdzekļiem, kas paredzēti  Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai, lai segtu izdevumus, kas minētajām iestādēm radušies saistībā ar psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonām.

No 2023. gada 5. jūnija līdz 2023. gada 16. jūnijam Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs nodaļā "Dzintari", Jūrmalā, sniedza 12 dienu ilgu psiholoģiskā atbalsta kursu pirmajā grupā uzņemtajām 40 Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonām. Savukārt Nodrošinājuma valsts aģentūra minētajā laika posmā nodrošināja kursa dalībnieku izmitināšanu.  Plānots, ka līdz šī gada 22. decembrim atbalstu kopumā saņems 100 amatpersonas.

Psiholoģiskā atbalsta kursa laikā  Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonas piedalās pielāgotās psiholoģiskās un sporta aktivitātēs grupās un individuāli, tām tiek nodrošināti izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi.

Viens no priekšnosacījumiem sekmīgai pienākumu izpildei dažādās situācijās ir amatpersonu fiziskā un garīgā veselība, tās saglabāšanas un uzturēšanas iespējas, taču, ņemot vērā ārkārtējo situāciju, kara norisi un resursu trūkumu, Ukrainā nav iespējams nodrošināt amatpersonām psiholoģisku atbalstu, lai atjaunotu  emocionālo līdzsvaru un spējas pildīt dienesta pienākumus.

Valsts robežsardzes amatpersonas pagājuša gada decembrī devās uz Ukrainu, lai iepazītos ar aktuālo situāciju Ukrainā Krievijas agresijas kontekstā, iegūtu informāciju par Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta uzdevumiem krīzes situācijā un attīstītu sadarbību Latvijas un Ukrainas robežapsardzības iestāžu spēju stiprināšanai kara apstākļos. Vizītes laikā Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta pārstāvji izteica lūgumu par psiholoģiskās palīdzības atbalsta sniegšanu, jo Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonas papildus fiziskām un emocionālām traumām ir arī  emocionāli izsīkušas.

Līdz ar to šā gada 25. aprīlī Ministru kabinets izdeva rīkojumu "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 966 "Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam"", papildinot to ar jaunu pasākumu "Psiholoģiskā atbalsta kursa sniegšana Ukrainas Valsts robežsardzes dienesta amatpersonām".