torņu izbūve

Informācija par projekta Nr. NVA/RPVP/2023/1 "Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana - Metāla torņi un pievedceļi pie torņiem (3.kārta 1.posms)" progresu.

Notiek trīs sakaru torņu izbūves darbi uz Latvijas – Baltkrievijas robežas. Lai uzlabotu valsts robežas aizsardzību Daugavas posmā pie Latvijas – Baltkrievijas robežas, šogad plānots izbūvēt sešus metāla sakaru torņus un pievedceļus pie tiem. Patlaban VAS "Valsts nekustamie īpašumi vadībā" un sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģetūru notiek trīs sakaru torņu izbūves darbi, vienam tornim notiek sagatavošanās darbi pirms būvdarbu uzsākšanas un diviem torņiem apstiprināti būvprojekti. Izbūves darbus veic SIA "Latvijas autoceļu uzturētājs".

Sakaru torņu izbūve veicinās valsts robežsardzes efektīvāku un iedarbīgāku valsts robežas kontroli, savlaicīgi identificējot valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas gadījumus un citus pārkāpumus valsts robežas joslā.

Projekta vispārējais mērķis ir Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība, Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai Daugavas posmā izbūvēti seši torņi un pievedceļi pie tiem.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 3 633 924 EUR, tajā skaitā, Fonda finansējums 75% un valsts budžeta līdzfinansējums 25%.