Patstāvīgais žogs uz Latvijas - Baltkrievijas robežas

Jūlija sākumā starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" parakstīts sadarbības līgums par projekta "Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras būvniecības ieceres izstrāde un būvdarbu veikšana - Metāla torņi un pievedceļi pie torņiem (3.kārta 1.posms)" īstenošanu (projekta Nr.NVA/RPVP/2023/1).

Projekts paredz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai Daugavas posmā izbūvēt sešus torņus un pievedceļus pie tiem, lai nodrošinātu sakarus un robežas uzraudzību valsts robežas posmā gar Daugavu. Būvdarbi veicami pēc apvienotā "projektē un būvē" principa.

Plānots, ka projekts tiks pabeigts 2024. gada 31. decembrī. Projekta kopējās izmaksas ir 3 633 924 eiro (2 725 443 eiro ir fonda finansējums, 908 481 eiro no valsts budžeta).

Projekta īstenotājs ir Nodrošinājuma valsts aģentūra, sadarbības partneris VAS "Valsts nekustamie īpašumi", vadošā iestāde – Iekšlietu ministrija. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta vispārējais mērķis ir Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība.

 

Foto: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"