Informācija presei
bitkoins

Trešdien, 24. martā, Ministru kabinets nolēma, ka virtuālās valūtas, kurai kriminālprocesā ir uzlikts arests, realizāciju nodod Nodrošinājuma valsts aģentūrai (NVA).

Lai nodrošinātu virtuālās valūtas realizāciju, NVA uzturēs šim mērķim izveidotus virtuālās valūtas makus Latvijā vai Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstī reģistrēta virtuālās valūtas pakalpojuma sniedzēja platformā.

“Pasaulē ar katru gadu populārāki kļūst darījumi ar virtuālo valūtu, kas neizbēgami veicina arī krāpniecību šajā jomā, jo virtuālās valūtas kļuvušas par augsta riska spekulāciju objektu. Līdz ar to papildus fiziskajā pasaulē izņemtajai un arestētai mantai Valsts policijai pieaug darbs arī virtuālajā finanšu pasaulē, proti, nelegālajiem darījumiem ar virtuālo valūtu, kura vēlāk tiek identificēta, izņemta un kurai tiek uzlikts arests. Virtuālā maka izveide ir ļoti atbilstošs risinājums, jo atslogos darbu policijai un nodrošinās caurskatāmu procesu, izsekojot virtuālo naudu. Šo funkciju nodot Nodrošinājuma valsts aģentūras pārziņā uzskatu par loģisku un pamatotu spriedumu, kas Latvijā ieviesīs ārvalstu labo praksi šajā jomā,” tā iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens,” tā iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens.

Šāds risinājums tiek uzskatīts par atbilstošāko, jo tiks nodrošināta virtuālās valūtas realizācijas vienota prakse visā valstī, kā arī tiks atslogotas izmeklēšanas iestādes no tām neraksturīgu funkciju veikšanas.

Virtuālo valūtu realizācijai NVA nodos jebkuras Kriminālprocesa likumā noteiktās izmeklēšanas iestādes procesa virzītājs, kas būs pieņēmis lēmumu par arestētās virtuālās valūtas realizāciju.

Ja procesa virzītājs saskaņā ar Kriminālprocesa likumu ir pieņēmis lēmumu par aresta uzlikšanu virtuālajai valūtai, to nekavējoties ievieto NVA izveidotajā virtuālajā makā un vienas darba dienas laikā rakstveidā paziņo par to NVA, norādot tās apmēru, ievietošanas laiku un īsu lietas kopsavilkumu.

Tālāk NVA piecu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par atļauju uzsākt realizāciju: veic tirgus izpēti, izvērtējot vismaz trīs pakalpojuma sniedzēja piedāvātās virtuālās valūtas realizācijas iespējas (ņem vērā virtuālās valūtas realizācijas cenu, realizācijas izmaksas, iespēju virtuālo valūtu apmainīt pret citu virtuālo valūtu), un izvēlas visizdevīgāko virtuālās valūtas realizācijas piedāvājumu; realizē virtuālo valūtu pakalpojuma sniedzējam un vienas dienas laikā rakstveidā paziņo par to procesa virzītājam; sagatavo virtuālās valūtas aprakstu, novērtējuma un realizācijas aktu.

Ja virtuālo valūtu nav iespējams realizēt iepriekš minētajā kārtībā, NVA virtuālo valūtu realizē izsolē.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Direktīvu virtuālās valūtas ir vērtības digitāls atspoguļojums, ko neizsniedz vai negarantē centrālā banka vai valsts iestāde, kas nav obligāti piesaistītas likumīgi izveidotai valūtai un kurām nav valūtas vai naudas juridiskā statusa, bet ko fiziskas vai juridiskas personas pieņem kā maiņas līdzekli un ko var pārskaitīt, glabāt un tirgot elektroniskā veidā.

Šādi grozījumi tika izdarīti saskaņā 2020. gada 11. jūnijā Saeimā nolemtajiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā, kas paredzēja papildināt to ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt virtuālās valūtas realizācijas kārtību.

 

Sagatavoja:

Samanta Nalivaiko
Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tāl.: 67219082
E-pasts: samanta.nalivaiko@iem.gov.lv