Informācija presei Foto Jaunumi
Garāža pēc remonta

Nodrošinājuma valsts aģentūras pārvaldībā esošajā nekustamajā īpašumā J.Raiņa ielā 24, Tukumā, Tukuma novadā, kur izvietots Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigāde, noslēgušies depo ēkas pārbūves darbi. Veikta divu garāžu padziļināšanas un pārseguma stiprināšanas darbi, kā arī vārtu nomaiņa.

Pamatojoties uz iepirkuma "Ugunsdzēsēju depo ēkas pārbūve J.Raiņa ielā 24, Tukumā, Tukuma novadā" (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2021/26) rezultātā 2021.gada 10.septembrī noslēgto būvdarbu līgumu, būvdarbus veica SIA "TELMS". Būvdarbu kopējās izmaksas -  154 932,04 eiro, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Autoruzraudzību veica SIA "AK progress" un būvuzraudzību – SIA "BŪVĒLOGS projekti".