Statuss:
Īstenošanā
ES un NAP 2027

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Valsts robežsardzi un Nodrošinājuma valsts aģentūru īsteno Eiropas Savienības finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gadam projektu „ Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija – 2.posms (turpmāk- Projekts).

Projekta vispārīgais mērķis:

Projekta ietvaros paredzēts modernizēt esošo datu informācijas apmaiņas sakaru infrastruktūru, kas nodrošinās Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) Latvijas nacionālā kopējā attēla veidošanu un Valsts robežsardzes kontroles un uzraudzības sistēmas darbību. Valsts robežsardzei tiks nodrošināta iespēja veikt valsts austrumu robežas videonovērošanu un uzraudzību, izmantojot augstas izšķirtspējas videokameras un dažādu sensoru signālus, kā arī tiks nodrošināti moderni balss telefonijas sakari un uzlabota Iekšlietu ministrijas operatīvo radiosakaru sistēmas sakaru kanālu kvalitāte uz austrumu robežas izvietotajās radiosistēmas bāzes stacijās, kā arī tiks vismaz pieckāršota datu pārraides kapacitāte Valsts robežsardzes austrumu robežas struktūrvienībām.

Projekta īstenošanas laiks:

Projekta uzsākšanas laiks –   01/07/2023

Projekta pabeigšanas laiks –31/10/2024

Projekta ilgums (mēneši) –16

Projekta finansējums: Kopējais finansējums – EUR 2 289 562, Eiropas Savienības finansējums – EUR 1 717 171 un Valsts budžeta finansējums  – EUR 572 391

Projekta pasākumi:

Radio releju datu pārraides tīkla (RRL) modernizācijai nepieciešamo iekārtu un programmnodrošinājumā piegāde, infrastruktūras sagatavošana RRL tīkla iekārtu modernizēšanai, antenu, kabeļu un iekārtu montāža, kā arī infrastruktūras konfigurēšana un modernizētā RRL tīkla ieviešana ekspluatācijā. Valsts robežsardzes telefonijas risinājuma modernizēšana uz VoIP tehnoloģijām.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra ekspertu apmācības par modernizētā RRL tīkla vadību, uzturēšanu un administrēšanu.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

Modernizētas (nomainītas) radioreleju datu pārraides tīkla iekārtas, programnodrošinājums un veikta konfigurēšana 57 RRL tīkla posmos.

Modernizētas  (nomainītas) telefonijas iekārtas 24 VRS austrumu robežas objektos.

 

Kontaktpersona:

Andris Kovaļevskis

Projekta vadītājs
E-pasts: Andris.Kovalevskis@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 67219573, 29471120