Statuss:
Noslēdzies
eu logo

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS) un Nodrošinājuma valsts aģentūru (NVA) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu "Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija" (turpmāk - Projekts).

Projekta mērķis: Izstrādāt radio releju tīkla modernizēšanas projektu un veikt iepirkuma procedūru par modernizācijas projekta realizāciju, lai nodrošinātu Eiropas Robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) Latvijas nacionālā kopējā attēla veidošanu un Valsts robežsardzes kontroles un uzraudzības sistēmas darbību.

Projekta īstenotājs: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Sadarbības partneris: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts robežsardze

Projekta īstenošanas laiks: 28.04.2020 - 31.03.2023.

Finansējums: 810 551 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 607 913 EUR, valsts budžets: 202 638 EUR)

Projekta pasākumi:

  • Radio releju tīkla projektēšana un darba uzdevuma izstrāde;
  • Iepirkuma procedūras nodrošināšana par radio releju datu pārraides tīkla modernizāciju;
  • Papildus nepieciešamā aprīkojuma iegāde.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

  • Izstrādāts radio releju tīkla modernizēšanas projekts;
  • Noslēgts iepirkuma līgums par Radio releju tīkla modernizācijas uzsākšanu;
  • Iegādāts nepieciešamais papildu aprīkojums veiksmīgai projekta ieviešanai.

Kontaktpersona:

Andris Kovaļevskis
Projekta vadītājs
E-pasts: Andris.Kovalevskis@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 67219573