Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo
ERAF logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros 2020. gada 16. septembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/19/I/012.

Projekta numurs, nosaukums: Nr.4.2.1.2/19/I/012 “Paaugstināt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitāti”

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada septembra - 2022.gada oktobrim

Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 7 250 388,85 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 5 223 361,77 EUR: 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 439 857,50 EUR un 15% valsts budžeta līdzekļi 783 504,27 EUR; projekta neattiecināmās izmaksas ir 2 027 027,08 EUR

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: Projekta ietvaros plānoti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi ēku kompleksa, Ezermalas ielā 8A, Rīgā, trīs ēkās: 1) mācību korpuss, kadastra apzīmējums 0100 085 0017 002, adrese: Ezermalas ielā 10B, Rīgā; 2) administratīvā ēka, kadastra apzīmējums 0100 085 0017 004, adrese: Ezermalas iela 10, Rīgā un 3) kopmītnē, kadastra apzīmējums 0100 085 0017 007, adrese: Ezermalas iela 8A, Rīgā.

Galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: fasādes atjaunošana, tai skaitā ārsienu, ēku pāreju grīdas pamatnes un balstu, cokola siltināšana un vides pieejamības nodrošināšana; logu un ārdurvju nomaiņa, ailu siltināšana; pēdējā stāvu pārseguma un jumtu siltināšana; apkures sistēmas atjaunošana; apgaismojuma modernizācija uz energoefektīvu LED apgaismojumu.

Tāpat, projekta ietvaros tiek nodrošināta būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 18.09.2020.

Lai īstenotu projektu Nr.4.2.1.2/19/I/012 “Paaugstināt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitāti” un nodrošinātu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus, 2020.gada 22.jūlijā tika izsludināts atklāts konkurss “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas, 10, Ezermalas, 10B un Ezermalas, 10C” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/08) (turpmāk–Iepirkums). Piedāvājumu iesniegšana - 2020.gada 23.oktobris. Iepirkumā tika iesniegti astoņu pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma ietvaros tiek vērtēti iesniegtie pretendentu piedāvājumi. 

Lai īstenotu Projekta aktivitāti “Būvuzraudzība”, 2020.gada novembrī tika izsludināts atklāts konkurss “Būvuzraudzības nodrošināšana energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/79), piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika noteikts: līdz 2020.gada 30.novembrim. Iepirkumā tika iesniegti Iepirkumā tika iesniegti septiņu pretendentu piedāvājumi. Iepirkuma ietvaros tiek vērtēti iesniegtie pretendentu piedāvājumi. 

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada septembra - 2022.gada oktobrim

Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 7 250 388,85 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 5 223 361,77 EUR: 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 439 857,50 EUR un 15% valsts budžeta līdzekļi 783 504,27 EUR; projekta neattiecināmās izmaksas ir 2 027 027,08 EUR.

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 08.01.2021.

 1. 2020.gada 22.jūlija izsludinātā atklātā konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas, 10, Ezermalas, 10B un Ezermalas, 10C” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/08) (turpmāk–Iepirkums) ietvaros Iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma rezultātiem tika pieņemts 2021.gada 19.martā. Par atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām tika atzīts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Arčers”, vienotais reģistrācijas numurs 40003051954, piedāvājums.
 2. Atklāta konkursa “Būvuzraudzības nodrošināšana energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/79) ietvaros iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma rezultātiem tika pieņemts 2021.gada 22.februārī. Par atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām tika atzīts SIA “BALTLINE GLOBE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003780856, piedāvājums.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada septembra - 2022.gada oktobrim

Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 7 250 388,85 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 5 223 361,77 EUR: 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 4 439 857,50 EUR un 15% valsts budžeta līdzekļi 783 504,27 EUR; projekta neattiecināmās izmaksas ir 2 027 027,08 EUR.

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 29.04.2021.

 1. Pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkotā atklātā konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/08) rezultātiem 2021.gada 7.maijā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Arčers”, vienotais reģistrācijas numurs 40003051954, noslēgts būvdarbu līgums Nr.IeM NVA 2021/42-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/08).
 2. Pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkotā atklātā konkursa “Būvuzraudzības nodrošināšana energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas 10, Ezermalas 10B un Ezermalas 10C” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/79), rezultātiem 2021.gada 10.maijā ar SIA “BALTLINE GLOBE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003780856, noslēgts pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/96-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas  ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/79).
 3. 2021.gada 18.jūnijā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Grand Eko”, reģistrācijas numurs 40103410373, noslēgts pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/133-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 8A, Rīgā, trīs ēkās (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/146).

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 30.07.2021.

 1. Turpinās 2021.gada 7.maija būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2021/42-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/08) izpilde. Būvdarbus veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arčers”, vienotais reģistrācijas numurs 40003051954.
 2. Turpinās 2021.gada 10.maijā ar SIA “BALTLINE GLOBE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003780856, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/96-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas  ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/79) izpilde, tiek nodrošināta būvuzraudzība.
 3. Turpinās 2021.gada 18.jūnijā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Grand Eko”, reģistrācijas numurs 40103410373, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/133-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 8A, Rīgā, trīs ēkās (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/146) izpilde, tiek nodrošināta auoruzraudzība.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 29.10.2021.

 1. Turpinās 2021.gada 7.maija būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2021/42-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/08) izpilde. Būvdarbus veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arčers”, vienotais reģistrācijas numurs 40003051954.

Būvdarbi izpildīti vidēji par 35,5% (ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B).

 1. Turpinās 2021.gada 10.maijā ar SIA “BALTLINE GLOBE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003780856, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/96-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas  ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/79) izpilde, tiek nodrošināta būvuzraudzība.
 2. Turpinās 2021.gada 18.jūnijā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Grand Eko”, reģistrācijas numurs 40103410373, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/133-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 8A, Rīgā, trīs ēkās (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/146) izpilde, tiek nodrošināta auoruzraudzība.
 1. 2021.gada 1.novembrī parakstīti VIENOŠANĀS Nr.4.2.1.2/19/I/012 GROZĪJUMI Nr.1. Projekta īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 32 mēneši, tas ir līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 18.02.2022.

 1. Turpinās 2021.gada 7.maija būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2021/42-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/08) izpilde. Būvdarbus veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arčers”, vienotais reģistrācijas numurs 40003051954.

Būvdarbi izpildīti vidēji par 61,7% (ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B).

 1. Turpinās 2021.gada 10.maijā ar SIA “BALTLINE GLOBE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003780856, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/96-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas  ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/79) izpilde, tiek nodrošināta būvuzraudzība.
 2. Turpinās 2021.gada 18.jūnijā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Grand Eko”, reģistrācijas numurs 40103410373, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/133-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 8A, Rīgā, trīs ēkās (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/146) izpilde, tiek nodrošināta auoruzraudzība.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 09.06.2022.

Projekta īstenošanas gaita uz 09.09.2022.

 1. Turpinās 2021.gada 7.maija būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2021/42-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/08) izpilde. Būvdarbus veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arčers”, vienotais reģistrācijas numurs 40003051954.

Būvdarbi izpildīti vidēji par 77,56% (ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B).

 1. Turpinās 2021.gada 10.maijā ar SIA “BALTLINE GLOBE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003780856, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/96-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas  ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/79) izpilde, tiek nodrošināta būvuzraudzība.
 2. Turpinās 2021.gada 18.jūnijā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Grand Eko”, reģistrācijas numurs 40103410373, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/133-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 8A, Rīgā, trīs ēkās (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/146) izpilde, tiek nodrošināta auoruzraudzība.

 

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 09.09.2022.

Projekta īstenošanas gaita uz 20.12.2022.

 1. Turpinās 2021.gada 7.maija būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2021/42-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/08) izpilde. Būvdarbus veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arčers”, vienotais reģistrācijas numurs 40003051954.

Būvdarbi izpildīti vidēji par 85,3% (ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B).

2022.gada 7.novembrī parakstīta VIENOŠANĀS Nr.4 IeM NVA 2022/67-Būv. Pagarināts būvdarbu izpildes termiņš līdz 2022.gada 29.decembrim.

 1. Turpinās 2021.gada 10.maijā ar SIA “BALTLINE GLOBE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003780856, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/96-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas  ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/79) izpilde, tiek nodrošināta būvuzraudzība.
 2. Turpinās 2021.gada 18.jūnijā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Grand Eko”, reģistrācijas numurs 40103410373, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/133-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 8A, Rīgā, trīs ēkās (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/146) izpilde, tiek nodrošināta auoruzraudzība.
 3. 2022.gada 10.novembrī parakstīti 2020.gada 16.septembra vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/012 grozījumi Nr.2.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 20.12.2022.

 1. Turpinās 2021.gada 7.maija būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2021/42-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/08) izpilde. Būvdarbus veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arčers”, vienotais reģistrācijas numurs 40003051954.

Būvdarbi izpildīti vidēji par 91,44%.

2022.gada 29.decembrī parakstīta VIENOŠANĀS Nr.5 IeM NVA 2022/78-Būv. Pagarināts būvdarbu izpildes termiņš līdz 2023.gada 1.jūlijam.

 1. Turpinās 2021.gada 10.maijā ar SIA “BALTLINE GLOBE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003780856, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/96-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas  ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/79) izpilde, tiek nodrošināta būvuzraudzība.
 2. Turpinās 2021.gada 18.jūnijā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Grand Eko”, reģistrācijas numurs 40103410373, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/133-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 8A, Rīgā, trīs ēkās (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/146) izpilde, tiek nodrošināta auoruzraudzība.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 19.05.2023.

 1. Turpinās 2021.gada 7.maija būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2021/42-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/08) izpilde.

Būvdarbus veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arčers”, vienotais reģistrācijas numurs 40003051954.

 1. Turpinās 2021.gada 10.maijā ar SIA “BALTLINE GLOBE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003780856, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/96-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas  ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/79) izpilde, tiek nodrošināta būvuzraudzība.
 2. Turpinās 2021.gada 18.jūnijā ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Grand Eko”, reģistrācijas numurs 40103410373, noslēgtā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/133-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 8A, Rīgā, trīs ēkās (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/146) izpilde, tiek nodrošināta auoruzraudzība.
 3. 2023.gada 27.oktobrī parakstīti 2020.gada 16.septembra vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/012 grozījumi Nr.4.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 27.10.2023.

 1. Izpildīts 2021.gada 7.maija būvdarbu līgums Nr.IeM NVA 2021/42-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/08), 2023.gada 20.decembrī parakstīts Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts, būvdarbi pieņemti ekspluatācijā.

Būvdarbus veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arčers”, vienotais reģistrācijas numurs 40003051954.

2023.gada 18.decembrī parakstīta VIENOŠANĀS Nr.9 IeM NVA 2023/103-Būv.

Būvniekam veikta būvmateriālu sadārdzinājuma, kas ir radies tiešā cēloniskajā sakarā ar Krievijas uzsākto karu Ukrainā, kompensēšana.

 1. Izpildīts 2021.gada 10.maija pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/96-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem četrās ēkās Rīgā, Ezermalas ielā 8A, Ezermalas  ielā 10, Ezermalas ielā 10B un Ezermalas ielā 10C (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/79), būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināja SIA “BALTLINE GLOBE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003780856.
 1. Izpildīts 2021.gada 18.jūnija pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/133-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 8A, Rīgā, trīs ēkās (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2016/146), autoruzraudzības veikšana energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem. Autoruzraudzību nodrošināja Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Grand Eko”, reģistrācijas numurs 40103410373.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 22.12.2023.

Ir īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekts Nr.4.2.1.2/19/I/012 “Paaugstināt valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitāti”.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta īstenošanas rezultātā: Paaugstināta valsts ēku Ezermalas ielā 8A, Rīgā, energoefektivitāte, uzlabota ēku siltumnoturība un pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlaboti ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, ēkas labi iekļaujas kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 29.12.2023.