Statuss:
Noslēdzies
eraf
logo

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros 2020. gada 27. oktobrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/19/I/024.

Projekta numurs, nosaukums: Nr.4.2.1.2/19/I/024 “Paaugstināt valsts ēku Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, energoefektivitāti”

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada oktobra - 2022.gada oktobrim

Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 713 480,66 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 682 918,48 EUR: 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 580 480,71 EUR un 15% valsts budžeta līdzekļi 102 437,77 EUR; projekta neattiecināmās izmaksas ir 30 562,18 EUR

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēku (būves kadastra apzīmējums 4001 002 0185 001 un 4001 002 0203 043) Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: ārsienu, pagraba un augšējā pārseguma, pamatu, bēniņu grīdas siltināšana, ārdurvju un lūku nomaiņa, jumta seguma atjaunošana, nomaiņa un siltināšana, pieslēguma elementu atjaunošana, būvkonstrukciju stiprināšana, pandusa izbūve, zibensaizsardzības atjaunošana, lietus kanalizācijas, drenāžas darbi, logu un durvju aiļu siltināšana, esošo lieveņu un metāla kāpņu pagaidu demontāža, atjaunošana; esošajos PVC logu rāmjos izveidot svaiga gaisa pieplūdes vārstus, notekcauruļu un notekreņu atjaunošana.

Tāpat, projekta ietvaros tiks nodrošināta būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, un ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 30.10.2020.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/024 “Paaugstināt valsts ēku Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, energoefektivitāti” īstenošanas ietvaros:

 1. pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkotā atklātā konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkās Zaļajā ielā 12, Bauskā” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/27) rezultātiem 2020.gada 16.decembrī ar SIA “REVOHAUS”, reģistrācijas numurs 40103424782, ir parakstīts būvdarbu līgums Nr.IeM NVA 2020/115-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkās Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/27);
 2. pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras organizētā atklātā konkursa “Būvuzraudzības pakalpojumi Nodrošinājuma valsts aģentūras vajadzībām pārbūvējamajos objektos, noslēdzot vispārīgo vienošanos uz diviem gadiem” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2019/59) rezultātiem 2020.gada 23.decembrī ar SIA “Būvalts”, reģistrācijas numurs 50003193081, parakstīts būvuzraudzības līgums Nr.IeM NVA 2020/368-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā  (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/59);
 3. pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras rīkotās cenu aptaujas rezultātiem 2021.gada 8.janvārī ar SIA “Vides projektu studija”, reģistrācijas numurs 40003595690, ir parakstīts pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/2-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkā Zaļajā ielā 12, Bauskā (energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem ēkā ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0185 001 Zaļajā ielā 12, Bauskā);
 4. 2021.gada 19.janvārī ar SIA “BBC Invest” (iepriekšējais nosaukums SIA “Biomasas pētniecības centrs”), reģistrācijas numurs 45403031041, ir parakstīts pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/11-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkā Zaļajā ielā 12, Bauskā  (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2018/18) (energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem ēkā ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0203 043 Zaļajā ielā 12, Bauskā).

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: no 2020.gada oktobra - 2022.gada oktobrim

Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 713 480,66 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 682 918,48 EUR: 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 580 480,71 EUR un 15% valsts budžeta līdzekļi 102 437,77 EUR; projekta neattiecināmās izmaksas ir 30 562,18 EUR

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, un ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 29.01.2021.

 

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/024 “Paaugstināt valsts ēku Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, energoefektivitāti” īstenošanas ietvaros:

 1. turpinās 2020.gada 16.decembrī ar SIA “REVOHAUS”, reģistrācijas numurs 40103424782, noslēgtā būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2020/115-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkās Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/27) izpilde.

Būvdarbi izpildīti 51% apjomā.

 1. turpinās 2020.gada 23.decembrī ar SIA “Būvalts”, reģistrācijas numurs 50003193081, parakstītā būvuzraudzības līguma Nr.IeM NVA 2020/368-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā  (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/59) izpilde, tiek nodrošināta būvuzraudzība;
 2. turpinās 2021.gada 8.janvārī ar SIA “Vides projektu studija”, reģistrācijas numurs 40003595690, parakstītā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/2-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkā Zaļajā ielā 12, Bauskā, izpilde, tiek nodrošināta autoruzraudzība (energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem ēkā ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0185 001 Zaļajā ielā 12, Bauskā);
 3. 2021.gada 21.aprīlī izbeigts 2021.gada 19.janvārī ar SIA “BBC Invest” (iepriekšējais nosaukums SIA “Biomasas pētniecības centrs”), reģistrācijas numurs 45403031041, parakstītais pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/11-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkā Zaļajā ielā 12, Bauskā  (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2018/18) (energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem ēkā ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0203 043 Zaļajā ielā 12, Bauskā);
 4. 2021.gada 2.jūnijā ar SIA “AK Progress”, reģistrācijas numurs 40103861227, parakstīts pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/119-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkā Zaļajā ielā 12, Bauskā  (energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem ēkā ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0203 043 Zaļajā ielā 12, Bauskā).

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, un ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 30.06.2021.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/024 “Paaugstināt valsts ēku Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, energoefektivitāti” īstenošanas ietvaros:

 1. turpinās 2020.gada 16.decembrī ar SIA “REVOHAUS”, reģistrācijas numurs 40103424782, noslēgtā būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2020/115-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkās Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/27) izpilde.

Būvdarbi izpildīti 94% apjomā.

 1. turpinās 2020.gada 23.decembrī ar SIA “Būvalts”, reģistrācijas numurs 50003193081, parakstītā būvuzraudzības līguma Nr.IeM NVA 2020/368-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā  (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/59) izpilde, tiek nodrošināta būvuzraudzība;
 2. turpinās 2021.gada 8.janvārī ar SIA “Vides projektu studija”, reģistrācijas numurs 40003595690, parakstītā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/2-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkā Zaļajā ielā 12, Bauskā, izpilde, tiek nodrošināta autoruzraudzība (energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem ēkā ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0185 001 Zaļajā ielā 12, Bauskā);
 3. turpinās 2021.gada 2.jūnijā ar SIA “AK Progress”, reģistrācijas numurs 40103861227, parakstītā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/119-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkā Zaļajā ielā 12, Bauskā, izpilde,  tiek nodrošināta autoruzraudzība (energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem ēkā ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0203 043 Zaļajā ielā 12, Bauskā).

 

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, un ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 29.10.2021.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/024 “Paaugstināt valsts ēku Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, energoefektivitāti” īstenošanas ietvaros:

 1. turpinās 2020.gada 16.decembrī ar SIA “REVOHAUS”, reģistrācijas numurs 40103424782, noslēgtā būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2020/115-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkās Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/27) izpilde.

Būvdarbi izpildīti 100% apjomā.

Būvdarbu līguma Nr.IeM NVA 2020/115-Būv ietvaros tiek nodrošināti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbi divās ēkās Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā (būvju kadastra apzīmējumi 40010020185001, 40010020203043). 2021.gada 21.decembrī atzīme par Ēkas fasādes apliecinājuma kartē (būves kadastra apzīmējums 40010020203043), Nr.BIS-BV-3.2-2019-41 (14-3/6), par būvdarbu pabeigšanu.  

 1. turpinās 2020.gada 23.decembrī ar SIA “Būvalts”, reģistrācijas numurs 50003193081, parakstītā būvuzraudzības līguma Nr.IeM NVA 2020/368-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā  (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/59) izpilde, tiek nodrošināta būvuzraudzība;
 2. turpinās 2021.gada 8.janvārī ar SIA “Vides projektu studija”, reģistrācijas numurs 40003595690, parakstītā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/2-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkā Zaļajā ielā 12, Bauskā, izpilde, tiek nodrošināta autoruzraudzība (energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem ēkā ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0185 001 Zaļajā ielā 12, Bauskā);
 3. turpinās 2021.gada 2.jūnijā ar SIA “AK Progress”, reģistrācijas numurs 40103861227, parakstītā pakalpojuma līguma Nr.IeM NVA 2021/119-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkā Zaļajā ielā 12, Bauskā, izpilde,  tiek nodrošināta autoruzraudzība (energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem ēkā ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0203 043 Zaļajā ielā 12, Bauskā);
 4. 2021.gada 5.novembrī parakstīti VIENOŠANĀS Nr.4.2.1.2/19/I/024 GROZĪJUMI Nr.1.

Projekta kopējās izmaksas: 713 480,66 EUR, kur attiecināmās izmaksas ir 682 918,48 (85% ERAF finansējums 580 480,71 EUR; 15% valsts budžeta līdzfinansējums 102 437,77 EUR) un neattiecināmās izmaksas 30 562,18 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, un ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 31.01.2022.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/024 “Paaugstināt valsts ēku Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā, energoefektivitāti” īstenošanas ietvaros:

1. Izpildīts 2020.gada 16.decembrī ar SIA “REVOHAUS” noslēgtais būvdarbu līgums Nr.IeM NVA 2020/115-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkās Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/27): 1) 18.02.2022. parakstīts būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts; 2) ar Būvniecības valsts kontroles biroja 08.02.2022. Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 22005590025200 Būvniecības valsts kontroles birojs atzīst objektu “Administratīvās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana (ar būvdarbiem divās kārtās)” par derīgu ekspluatācijai (ēka ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0185 001 Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā), 3) ar Bauskas novada būvvaldes atzīmi Ēkas fasādes apliecinājuma kartē Nr. BIS-BV-3.2-2019-41 (14-3/6), Objekts apsekots 20.12.2021 un konstatēts, ka būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai (ēka ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0203 043 Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā).

2. Izpildīts 2020.gada 23.decembrī ar SIA “Būvalts”, reģistrācijas numurs 50003193081, parakstītais būvuzraudzības līgums Nr.IeM NVA 2020/368-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā  (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/59): ar Būvniecības valsts kontroles biroja 08.02.2022. Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā Kods 22005590025200 Būvniecības valsts kontroles birojs atzīst objektu “Administratīvās ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana (ar būvdarbiem divās kārtās)” par derīgu ekspluatācijai (ēka ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0185 001 Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā), 3) ar Bauskas novada būvvaldes atzīmi Ēkas fasādes apliecinājuma kartē Nr. BIS-BV-3.2-2019-41 (14-3/6), objekts apsekots 20.12.2021 un konstatēts, ka būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai (ēka ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0203 043 Zaļajā ielā 12, Bauskā, Bauskas novadā) un 01.03.2022. parakstīts pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akts.

3. Nodrošināta autoruzraudzība energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkās Zaļajā ielā 12, Bauskā (ēkās ar kadastra apzīmējumu 4001 002 0185 001 un 4001 002 0203 043), 04.02.2022. ar SIA “AK Progress” parakstīts autoruzraudzības pakalpojuma izpildes/nodošanas pieņemšanas akts un 09.02.2022. ar SIA “Vides projektu studija” parakstīts autoruzraudzības pakalpojuma izpildes/nodošanas pieņemšanas akts.

4. 2023.gada 13.jūlijā parakstīti VIENOŠANĀS Nr.4.2.1.2/19/I/024 GROZĪJUMI Nr.2.

 

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēku siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēku lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēku ārējais izskats, palielināts to kalpošanas laiks, un ēkas labi iekļausies kopainā, palielinot ēku nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 30.04.2022.