Statuss:
Noslēdzies
ERAF ansamblis
ERAF ansamblis

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas ietvaros 2020. gada 22. oktobrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.1.2/19/I/026.

Projekta numurs, nosaukums: Nr.4.2.1.2/19/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitāti

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada oktobra - 2022.gada oktobrim

Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas ir 187 676,45 EUR, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 8 727,13 EUR: 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 7 418,06 EUR un 15% valsts budžeta līdzekļi 1 309,07 EUR; projekta neattiecināmās izmaksas ir 178 949,32 EUR

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Liepājas iela 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādejādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta galvenie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi: fasādes sienu un cokola siltināšana; bēniņu pārseguma siltināšana; jumta seguma nomaiņa/ atjaunošana; jumta pārseguma siltināšana; pieslēguma elementu atjaunošana; logu ailu siltināšana; esošo ieejas mezglu nomaiņa pret blīvam ārdurvīm; apkures sistēmas atjaunošana; ventilācijas sistēmas ierīkošana.

Tāpat, projekta ietvaros tiek nodrošināta būvprojekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 29.10.2020.

ERAF ansamblis

Projekta īstenošanas gaita uz 12.02.2021.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitāti” ietvaros tiek organizēti iepirkumi (būvuzraudzības pakalpojuma, būvdarbu), izveidotas iepirkumu komisijas, nodrošināta sarakste ar ēkas lietotāju par iepirkuma īpašo prasību noteikšanu.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada oktobra - 2022.gada oktobrim

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Liepājas iela 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādejādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 12.02.2021.

ERAF ansamblis

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitāti” ietvaros:

1) 2021.gada 24.martā parakstīti VIENOŠANĀS Nr.4.2.1.2/19/I/026 GROZĪJUMI Nr.1. Ar Grozījumiem Nr.1 tiek precizētas projekta izmaksas: Projekta kopējie izdevumi: 187 676.45 EUR, tajā skaitā, atbalsta summa: 100% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 187 365,41 EUR un Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 311,04 EUR.

2) tiek organizēti iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (būvuzraudzības pakalpojuma, būvdarbu).

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada oktobra - 2022.gada oktobrim

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Liepājas iela 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādejādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 18.06.2021.

ERAF ansamblis

Projekta īstenošanas gaita uz 24.09.2021.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitāti” ietvaros:

  1. 2021.gada 30.jūlijā izsludināts iepirkums “Būvuzraudzības pakalpojums valsts ēkas Liepājas ielā 2B, Ludzā, būvdarbiem” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2021/81). Iepirkums beidzās bez rezultāta, jo netika iesniegts neviens piedāvājums.
  2. 2021.gada 13.augustā tika izsludināts iepirkums “Būvuzraudzības pakalpojums valsts ēkas Liepājas ielā 2B, Ludzā, būvdarbiem” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2021/89). 2021.gada 22.septembrī publicēts lēmums par rezultātiem. Pakalpojuma līgums tiks slēgts ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Būves un būvsistēmas”, vienotais reģistrācijas numurs 40003592660.
  3. 2021.gada 17.jūnijā tika izsludināts iepirkums - sarunu procedūra “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2021/59), lēmums pieņemts 2021.gada 23.jūlijā. Būvdarbu līgums tiks slēgts ar sarunu procedūras uzvarētāju ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KVADRUM”, vienotais reģistrācijas numurs 40003677249.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada oktobra - 2022.gada oktobrim

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Liepājas iela 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādejādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 24.09.2021.

ERAF ansamblis

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitāti” ietvaros:

  1. Pamatojoties uz rīkotās sarunu procedūras “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšana valsts ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2021/59) rezultātiem, 2021.gada 21.septembrī ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KVADRUM”, vienotais reģistrācijas numurs 40003677249, tika parakstīts būvdarbu līgums Nr.IeM NVA 2021/130-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2021/59).

Būvdarbus ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā, veic SIA “KVADRUM”.

2022.gada 12.janvārī tika parakstīta Vienošanās Nr.2 par papildu darbu veikšanu.

  1. Pamatojoties uz rīkotā iepirkuma “Būvuzraudzības pakalpojums valsts ēkas Liepājas ielā 2B, Ludzā, būvdarbiem” (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2021/89) rezultātiem, 2021.gada 23.septembrī ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Būves un būvsistēmas”, vienotais reģistrācijas numurs 40003592660,  tika noslēgts pakalpojuma līgums Nr. IeM NVA 2021/192-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2021/89).

Būvuzraudzību nodrošina SIA “Būves un būvsistēmas”.

  1. Pamatojoties uz veiktās cenu aptaujas “Par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā” rezultātiem, 2021.gada 24.septembrī ar Akciju sabiedrība “Komunālprojekts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003005372, tika parakstīts pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/195-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā.

Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošina AS “Komunālprojekts”.

2021.gada 3.decembrī parakstīti VIENOŠANĀS Nr.4.2.1.2/19/I/026 GROZĪJUMI Nr.2

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada oktobra - 2022.gada oktobrim

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Liepājas iela 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādejādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 21.01.2022.

Projekta Nr.4.2.1.2/19/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitāti” ietvaros:

  1. Pabeigti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbi valsts ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā. Būvdarbus veica Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KVADRUM”, vienotais reģistrācijas numurs 40003677249, pamatojoties uz 2021.gada 21.septembrī parakstīto būvdarbu līgumu Nr.IeM NVA 2021/130-Būv par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbu veikšanu valsts ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2021/59).

2022.gada 7.martā objekts- Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes administratīvās ēkas atjaunošana pieņemts ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem, kuri jāpabeidz līdz 2022.gada 1.jūnijam, 2022.gada 12.maijā parakstīts Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts ar kuru pieņemti visi līguma būvdarbi, tostarp izpildītie atliktie darbi.

  1. Būvdarbu laikā nodrošināta būvuzraudzība, ko veica  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Būves un būvsistēmas”, vienotais reģistrācijas numurs 40003592660, un izpildīts 2021.gada 23.septembra pakalpojuma līgums Nr. IeM NVA 2021/192-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2021/89). 2022.gada 14.martā parakstīts PAKALPOJUMA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS, iesniegta noslēguma atskaite. 
  2. Būvdarbu laikā nodrošināta autoruzraudzība, ko veica Akciju sabiedrība “Komunālprojekts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003005372, pamatojoties uz 2021.gada 24.septembra pakalpojuma līgumu Nr.IeM NVA 2021/195-Pak par autoruzraudzības veikšanu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvdarbiem valsts ēkā Liepājas ielā 2B, Ludzā, Ludzas novadā. Izpildīts līgums, 2022.gada 10.martā parakstīts autoruzraudzības pakalpojuma izpildes/nodošanas –pieņemšanas akts. 
  3. 2022.gada 6.jūnijā parakstīti vienošanās Nr.4.2.1.2/19/I/026 GROZIJUMI Nr.3.

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Plānotais projekta īstenošanas laiks: 2020.gada oktobra - 2022.gada oktobrim

Projekta tiešais mērķis: veikt valsts ēkas Liepājas iela 2B, Ludzā, Ludzas novadā, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēkas atjaunošanas pasākumus, tādejādi uzlabojot ēkas siltumnoturību un pozitīvi ietekmējot energoresursu efektīvu izmantošanu Latvijā

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju darba apstākļi, uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks, un ēka labi iekļausies kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. 

Pēc projekta īstenošanas tiks nodrošināts siltumenerģijas patēriņa, primārās enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda CO2 emisijas samazinājums.

 

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: Ilze.Stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 16.06.2022.