Statuss:
Īstenošanā
logo

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Ārkārtas finanšu instrumenta projekts Nr.HOME/2021/AMIF/AG/EMAS/TF1/LV/0003 ''Steidzamu izmitināšanas un humānās palīdzības vajadzību risināšana, ko rada palielināts patvēruma meklētāju skaits Latvijā"

Projekta mērķis: Izveidot pagaidu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru (turpmāk – PMIC) Liepnā, Alūksnes novadā, 250 patvēruma meklētājiem, pielāgojot un aprīkojot telpas ar nepieciešamo inventāru, kā arī nodrošinot dažādu pakalpojumu saņemšanu patvēruma meklētāju vajadzībām.

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2022. – 28.02.2023, nodrošinot projekta ilgtspēju (t.i., izveidotā PMIC darbību) vismaz 4 gadus.

Projektu īsteno: LR Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (turpmāk – PMLP) un Nodrošinājuma valsts aģentūru (turpmāk – NVA)

Projekta budžets: Kopējais budžets – 2 728 209,33 EUR

  • (Fonda līdzfinansējums – 2 455 388,40 EUR)
  • (Valsts budžeta līdzfinansējums – 272 820,93 EUR)
  • (PMLP budžeta daļa – 1 488 487,17 EUR)
  • (IeM budžeta daļa – 108 119,36 EUR)
  • (NVA budžeta daļa – 1 131 602,80 EUR)

Projektā plānotie pasākumi:

Izveidot PMIC Liepnas pagastā, Alūksnes novadā:

  • veicot centra pielāgošanu - (īsteno NVA);
  • veicot centra aprīkošanu - PMIC istabiņu aprīkošana; darbinieku telpu, koplietošanas telpu, dušas telpu, virtuvju un ēdamzāles aprīkošana (īsteno PMLP).

Nodrošināt PMIC darbību, kas ietver patvēruma meklētāju izmitināšanu (īsteno PMLP).

  • Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Starptautisko migrācijas organizāciju īstenos Irākas pilsoņu brīvprātīgo atgriešanu un sniegs reintegrācijas palīdzību mītnes zemē.

 

Projekta īstenotāja kontaktpersona:

Larisa Tumaņana
Projekta vadītāja
Tel. +371 67219601
E-pasts: larisa.tumanana@iem.gov.lv

PMLP kontaktpersona:

Līva Kuharenko
PMLP projekta vadītāja
Tel.  + 371 67219409
E-pasts: liva.kuharenko@pmlp.gov.lv

NVA kontaktpersona:

Ilze Staša
NVA projekta vadītāja
Tel. +371 67829889
E-pasts: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv