Statuss:
Noslēdzies
eu logo

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas ietvaros 2020. gada 2. novembrī starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Iekšlietu ministriju ir noslēgta vienošanās Nr.NVA/PMIF/2020/3 par projekta Nr.NVA/PMIF/2020/3 ““Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki Energoefektivitātes uzlabošanas darbi (1.posms)” īstenošanu.

Projekta nosaukums: ““Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki Energoefektivitātes uzlabošanas darbi (1.posms)”

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta īstenošana: 2020.gada 2.novembra līdz 2022.gada 31.oktobrim

Projekta izmaksas: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 470 000 EUR, tajā skaitā, fonda finansējums 352 500 EUR (75% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) un valsts budžeta līdzfinansējums 117 500 EUR (25% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)

Projekta tiešais mērķis: Paaugstināt ēku “Patvēruma meklētāju centrs”, Muceniekos, energoefektivitāti, tādējādi uzlabojot patvēruma meklētāju izmitināšanas apstākļus

Projekta ietvaros:

Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas galvenās aktivitātes:

 1. Patvēruma meklētāju centra, Muceniekos, dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 80840060056001 un 80840060056002) būvniecības ieceres dokumentācijas (energosertifikātu un apliecinājuma kartes) izstrāde, lai pamatojoties uz būvniecības ieceres dokumentāciju veiktu būvdarbus dzīvojamajā ēkā (būves kadastra apzīmējums 80840060056002) energoefektivitātes paaugstināšanai;
 2. būvdarbi dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 80840060056002) energoefektivitātes paaugstināšanai (fasādes un cokola siltināšana, bēniņu un pagraba siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ieejas mezglu, kāpņu atjaunošana);
 3. energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Projekta īstenošanas rezultātā: tiks izstrādāta ēku būvniecības ieceres dokumentācija, veikti dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 80840060056002) būvdarbi, kā rezultātā uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju: patvēruma meklētāju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku darba apstākļi, turklāt, būs iegūts ne tikai siltumenerģijas ietaupījums, bet arī uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks un ēka labi iekļausies telpiskajā kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda

 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Jānis Šlosbergs

e-pasta adrese: janis.slosbergs@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829670

 

Publicēšanas datums: 03.11.2020.

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada programmas projekta Nr.NVA/PMIF/2020/3 ““Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki Energoefektivitātes uzlabošanas darbi (1.posms)” ietvaros:

 1. Projekta 2.pasākuma (2.2.) “Būvdarbi Ēkas Nr.2 energoefektivitātes paaugstināšanai” ietvaros: 29.11.2021. ar SIA “PRO DEV”, reģistrācijas numurs 40003776456, noslēgts būvdarbu līgums Nr.IeM NVA 2021/167-Būv Būvdarbi Ēkas Nr.2 energoefektivitātes paaugstināšanai, Patvēruma meklētāju centrā, Muceniekos (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2021/75). Līgumcena 326 286,95 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
 2. Projekta 2.pasākuma (2.3.) “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība” ietvaros: 30.11.2021. ar SIA Būvalts”, reģistrācijas numurs 50003193081, noslēgts pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/233-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem  “Patvēruma meklētāju centrs 1”, Mucenieki, Ropažu novads (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2019/59). Pakalpojuma summa 5 873,17 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
 3. Projekta 2.pasākuma (2.4.) “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu autoruzraudzība” ietvaros: 30.11.2021. ar SIA “Grand Eko”, reģistrācijas numurs 40103410373, parakstīts pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/235-Pak par autoruzraudzības veikšanu būvdarbiem “Patvēruma meklētāju centrs”, Muceniekos, Ropažu novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/118). Autoruzraudzības summa 1500,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
 4. 2021.gada 12.decembrī parakstīti 2020.gada 2.novembra VIENOŠANĀS Nr.NVA/PMIF/2020/3 grozījumi Nr.2.  

 

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta īstenošana: 2020.gada 2.novembra līdz 2022.gada 31.oktobrim

Projekta izmaksas: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 470 000 EUR, tajā skaitā, fonda finansējums 352 500 EUR (75% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām) un valsts budžeta līdzfinansējums 117 500 EUR (25% no Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)

Projekta tiešais mērķis: Paaugstināt ēku “Patvēruma meklētāju centrs”, Muceniekos, energoefektivitāti, tādējādi uzlabojot patvēruma meklētāju izmitināšanas apstākļus

 

Projekta īstenošanas rezultātā: tiks izstrādāta ēku būvniecības ieceres dokumentācija, veikti dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 80840060056002) būvdarbi, kā rezultātā uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju: patvēruma meklētāju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku darba apstākļi, turklāt, būs iegūts ne tikai siltumenerģijas ietaupījums, bet arī uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks un ēka labi iekļausies telpiskajā kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda

 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889

 

Publicēšanas datums: 30.12.2021.

Projekta Nr.NVA/PMIF/2020/3 ““Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki Energoefektivitātes uzlabošanas darbi (1.posms)” ietvaros:

 1. Izpildīts 29.11.2021. ar SIA “PRO DEV” noslēgtais būvdarbu līgums Nr.IeM NVA 2021/167-Būv Būvdarbi Ēkas Nr.2 energoefektivitātes paaugstināšanai, Patvēruma meklētāju centrā, Muceniekos (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2021/75). Dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 80840060056002) būvdarbus veica SIA “PRO DEV”, līgumcena 326 286,95 EUR bez PVN.

28.09.2022. parakstīts būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akts, Ropažu novada pašvaldības būvvaldes lēmums, ka objekts apsekots 26.09.2022. un konstatēts, ka būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

 1. Izpildīts 30.11.2021. ar SIA Būvalts” noslēgtais pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/233-Pak par būvuzraudzības pakalpojumu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem  “Patvēruma meklētāju centrs 1”, Mucenieki, Ropažu novads (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2019/59).

Ropažu novada pašvaldības būvvaldes lēmums, ka objekts apsekots 26.09.2022. un konstatēts, ka būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai. būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināja SIA Būvalts”, līgumcena 7 106,53 EUR ar PVN.

 1. Izpildīts 30.11.2021. ar SIA “Grand Eko” parakstītais pakalpojuma līgums Nr.IeM NVA 2021/235-Pak par autoruzraudzības veikšanu būvdarbiem “Patvēruma meklētāju centrs”, Muceniekos, Ropažu novadā (iepirkuma identifikācijas numurs IeM NVA 2020/118).

Ropažu novada pašvaldības būvvaldes lēmums, ka objekts apsekots 26.09.2022. un konstatēts, ka būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai. autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināja SIA “Grand Eko”, līgumcena 1 815,00 EUR ar PVN.

 1. Nodrošināti publicitātes pasākumi, iegādāta un uzstādīta Projekta pastāvīgā informatīvā plāksne.

Projekta tiešais mērķis: Paaugstināt ēku “Patvēruma meklētāju centrs”, Muceniekos, energoefektivitāti, tādējādi uzlabojot patvēruma meklētāju izmitināšanas apstākļus

Projekta īstenošanas rezultātā: izstrādāta ēku būvniecības ieceres dokumentācija, veikti dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 80840060056002) būvdarbi, kā rezultātā uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju: patvēruma meklētāju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku darba apstākļi, turklāt, iegūts ne tikai siltumenerģijas ietaupījums, bet arī uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks un ēka labi iekļausies telpiskajā kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā. Nodrošināta energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda

 2014. - 2020. gadam atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 28323064

 

Publicēšanas datums: 31.10.2022.