Statuss:
Īstenošanā
ES un NAP 2027

Starp Nodrošinājuma valsts aģentūru un Iekšlietu ministriju 2023.gada 24.oktobrī ir noslēgta vienošanās par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda projekta Nr.NVA/PMIF/2023/3 “Patvēruma meklētāju centra ēku korpusu un teritorijas infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzlabošana un labiekārtošana” īstenošanu.

Projekta nosaukums: Nr.NVA/PMIF/2023/3 “Patvēruma meklētāju centra ēku korpusu un teritorijas infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzlabošana un labiekārtošana

Projekta īstenotājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta īstenošana: 2023.gada 27.oktobra līdz 2024.gada 31.decembrim

Projekta izmaksas: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 500 000 EUR. Fonda finansējums ir 375 000 EUR, veidojot 75% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un valsts budžeta finansējums ir 125 000 EUR, veidojot 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

Projekta tiešais mērķis: veikt ēkas “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs”, Muceniekos, energoefektivitātes paaugstināšanas un nepieciešamos ēku atjaunošanas pasākumus

Projekta ietvaros:

Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas galvenās aktivitātes:

  1. būvdarbi dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 80840060056002) “Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs”, Muceniekos, energoefektivitātes paaugstināšanai (fasādes un cokola siltināšana, bēniņu un pagraba siltināšana, logu un durvju, bēniņu lūkas nomaiņa/atjaunošana, ieejas mezglu atjaunošana, tekņu, noteku atjaunošana);
  2. energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Projekta īstenošanas rezultātā: uzlabosies ēkas siltumnoturība un tiks pozitīvi ietekmēta energoresursu efektīva izmantošana, uzlabosies ēkas lietotāju: patvēruma meklētāju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Nodrošinājuma valsts aģentūras darbinieku darba apstākļi, turklāt, būs iegūts ne tikai siltumenerģijas ietaupījums, bet arī uzlabots ēkas ārējais izskats, palielināts tās kalpošanas laiks un ēka labi iekļausies telpiskajā kopainā, palielinot ēkas nozīmi publiskajā telpā.

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Šī publikācija ir veidota ar

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu

Par publikācijas saturu atbild Nodrošinājuma valsts aģentūra

 

Kontaktpersona: Ilze Staša

e-pasta adrese: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv

tālrunis: 67829889