Informācija presei Jaunumi ES fondi
ES projekts Muceniekos

Nodrošinājuma valsts aģentūra un Iekšlietu ministrija noslēgusi vienošanos par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021. – 2027. gada plānošanas perioda projekta Nr. NVA/PMIF/2023/3 "Patvēruma meklētāju centra ēku korpusu un teritorijas infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzlabošana un labiekārtošana" īstenošanu, kura mērķis ir Patvēruma meklētāju centra ēkas, Muceniekos atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana.

Projekta laikā tiks veikta ēkas fasādes un cokola siltināšana, bēniņu un pagraba siltināšana, logu un durvju nomaiņa, kā arī noteku atjaunošana un ieejas mezgla atjaunošana. Projekta rezultātā tiks uzlabota ēkas siltumnoturība un veicināta energoresursu efektīva izmantošana, palielinot ēkas kalpošanas laiku. Vienlaikus projekts ļaus uzlabot izmitināto patvēruma meklētāju dzīves apstākļus, kā arī iestādes darbinieku darba apstākļus.

Projekta kopējās izmaksas ir 500 000 eiro, no tām fonda finansējums ir 375 000 eiro, bet 125 000 eiro tiks finansēti no valsts budžeta. Projektu paredzēts īstenot līdz 2024. gada 31. decembrim. Projekts tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda ietvaros, kura vadošā iestāde Latvijā ir Iekšlietu ministrija.