Informācija presei Jaunumi
bm certification iso 9001

2021.gada 6.-7.maijā Nodrošinājuma valsts aģentūrā norisinājās pārsertifikācijas audits par atbilstību starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2015 „Kvalitātes pārvaldības sistēma. Prasības” prasībām.

Aģentūrā kvalitātes pārvaldības sistēma ir ieviesta kopš 2017.gada un pirmo reizi sertifikātu par atbilstību standarta prasībām uz trīs gadiem 2018.gadā izsniedza SIA “Bureau Veritas Latvia”.  

2021.gadā pārsertifikācijas auditu veica SIA “BM Certification” un audita mērķis bija pārliecināties par ieviestās kvalitātes pārvaldības sistēmas nepārtrauktu atbilstību, efektivitāti un piemērojamību sertifikācijas sfērai. Audita laikā netika konstatētas neatbilstības, kas apliecina, ka Aģentūras darbība tiek īstenota atbilstoši visām standarta prasībām. 

Pārsertifikācijas audita rezultātā 2021.gada 9.jūnijā SIA “BM Certification” Aģentūrai izsniedza sertifikātu, kas derīgs līdz 2024.gada 10.maijam.

Izsniegtais sertifikāts apliecina, ka Aģentūrā ir sertificētas šādas darbības sfēras:

  • Publisko iepirkumu organizēšana;
  • Nekustamo īpašumu būvniecības un apsaimniekošanas nodrošināšana Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
  • Darbības ar lietiskajiem pierādījumiem, arestēto mantu, izņemto mantu un dokumentiem, kā arī ieročiem, munīciju, to sastāvdaļām un speciālajiem līdzekļiem.
sertifikāts