Par transportlīdzekļu 5.realizāciju 

Datums, kad izsludināta realizācija:13.01.2021
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 20.01.2021 9:00

Par transportlīdzekļu 4.realizāciju 

Datums, kad izsludināta realizācija:12.01.2021
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 20.01.2021 9:00

Par transportlīdzekļu 1.realizāciju - utilizācijai

Datums, kad izsludināta realizācija: 08.012021
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 14.01.2021 9:00

Par transportlīdzekļu 2.realizāciju 

Datums, kad izsludināta realizācija: 08.012021
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 14.01.2021 9:00

Par transportlīdzekļu 3.realizāciju - utilizācijai

Datums, kad izsludināta realizācija: 08.012021
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 14.01.2021 9:00

Par transportlīdzekļu 107.realizāciju 

Datums, kad izsludināta realizācija: 14.12.2020
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 18.12.2020 9:00

Par transportlīdzekļu 106.realizāciju - utilizācijai

Datums, kad izsludināta realizācija: 14.12.2020
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 18.12.2020 9:00

Par transportlīdzekļu 105.realizāciju - izsolei

Datums, kad izsludināta realizācija: 14.12.2020
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 04.01.2021 13:00

 

Par transportlīdzekļu 104.realizāciju - izsolei

Datums, kad izsludināta realizācija: 14.12.2020
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 04.01.2021 13:00

Izsole atzīta par nenotikušu

Par transportlīdzekļu 103.realizāciju

Datums, kad izsludināta realizācija: 03.12.2020
Datums, kad tiks pieņemts lēmums: 09.12.2020 9:00